• Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
A+ R A-

Vzájemné působení prvků v jednotlivých sektorech v kombinaci s Ba gua

Symbolika pěti prvků se hojně využívá ve Feng shui. Pokud jste se dosud nesetkali s teorií pěti, budete zpočátku překvapeni, protože evropská mýtická tradice, pocházející z Řecka, zná pouze čtyři prvky.
Podle Feng shui určité prvky, barvy a symboly jednu oblast podporují a jiné prvky stejnou oblast oslabují nebo dokonce ničí.
Pro harmonizaci bydlení a udržovaní zdraví je nutné v různých sektorech vašeho bytu používat správné barvy nebo prvky a odstranit ty oslabující a ničící. Harmonické použití prvků bude posilovat sektory bytu a kladně ovlivňovat lidi, v nich žijící.
Zde popisujeme jen základní symboly, které se hodí k jednotlivým sektorům. Když vám náš Feng shui-poradce bude navrhovat úpravy, v zásadě se bude řídit tímto výkladem, ale hodně toho ještě upraví dle vašich individuálních šťastných směrů.

Číslo 1
Význam: kariéra, povolání, životní cesta
Světová strana - sever
Prvek: Voda
Základní barvy: modrá, černá
Tuto oblast - posiluje prvek Kov a všechny barvy kovů, zvlášť stříbrná a také bílá,
- vyčerpává prvek Dřevo a zelená barva
- ničí prvek Země, barvy okrová, béžová a hnědá
Symbolika: všechno, co vodu symbolizuje nebo vodu obsahuje - akvárium (pokud zde není ložnice), obrázky mořských zvířat, vodopádů apod.
Je možné zde uchovávat oleje, tekuté barvy a tekutiny vůbec.

Číslo 2
Význam: vztahy partnerské, manželské a profesionální
Světová strana - jihozápad
Prvek: Země
Centrální sektor yin energie.
Základní barvy: okrová, hnědá a béžová
Tuto oblast - posiluje prvek Oheň a barvy červená, oranžová a vínová,
- vyčerpává prvek Kovu a všechny kovové barvy, také bílá
- ničí prvek Dřevo a barva zelená
Symbolika: keramické věci, krystaly, všechno, co pochází ze země. Sem se také hodí věci, které mají povahu yin, tedy vše měkké a příjemné jako polštáře, peřiny atd.

Číslo 3
Význam: starší lidé, rodina, zdraví, tradice, minulost
Světová strana - východ
Prvek: Dřevo
Základní barvy: zelená
Tuto oblast - posiluje prvek Voda a barvy modrá a černá,

- vyčerpává prvek Oheň a barvy červená, oranžová a
vínová
- ničí prvek Kov a všechny kovové barvy, také bílá
Symbolika: rostliny obzvlášť vysoké, hudební nástroje, obrázky starších lidí a rodiny.

Číslo 4
Význam: bohatství, prosperita, hojnost, požehnání
Světová strana - jihovýchod
Prvek: Dřevo
Základní barvy: zelená
Tuto oblast - posiluje prvek Voda a barvy modrá a černá,
- vyčerpává prvek Ohně a barvy červená, oranžová a vínová
- ničí prvek Kov a všechny kovové barvy, a také bílá
Symbolika: symboly celistvosti a blahobytu, sochy Buddhy.
Podle východní mytologie zde mohou být sochy zvířat přinášející štěstí. Tento sektor má byt světlý. Dávají se sem rostliny.

Číslo 5
Význam: Tai qi - střed, zdraví, jednota
Tai qi je centrem Ba gua a centrem vašeho bytu. Je to sektor zdraví a ovlivňuje vnitřní rovnováhu a stabilitu celého bytu nebo domu.
Zde se energie shromáždí a zároveň rozděluje.
Světová strana: neexistuje, je to střed
Odpovídající barva: žlutá
Posílení: Je důležité, aby zde vládla jednota, pořádek a čistota, protože to bude ovlivňovat všechny ostatní sektory bytu a zvláště zdraví jeho obyvatel. Tuto oblast také posílí volný prostor, bez překážek ve středu místnosti. Tady se může umístit krystal, je dobré zde umístit nefrit nebo jadeit.

Číslo 6
Význam: Nápomocné osoby, přátelé, cestování
Světová strana - severozápad
Prvek: Kov
Centrální sektor yang energie.
Základní barvy: všechny kovové, zvlášť stříbrná, také bílá
Tuto oblast - posiluje Země, a barvy okrová, béžová a hnědá,
- vyčerpává prvek Voda a barvy modrá a černá
- ničí prvek Oheň a barvy červená, oranžová a vínová
Symbolika: kovové předměty, zvonkohry, mince.
Tuto oblast neposilujte světlem.

Číslo 7
Význam: Děti, tvořivost, budoucnost
Světová strana - západ
Prvek: Kov
Základní barvy: všechny kovové, stříbrná, bílá, fialová
Tuto oblast - posiluje Země, a barvy okrová, béžová a hnědá,
- vyčerpává prvek Voda a barvy modrá a černá
- ničí prvek Oheň a barvy červená, oranžová a vínová
Symbolika: kovové předměty, zvonkohry, mince. Sem se také dávají keramické předměty, voňavé květy a dětské obrázky.

Číslo 8
Význam: Znalost, moudrost, kontemplace, klid
Světová strana - severovýchod
Prvek: Země
Základní barvy: okrová, hnědá a béžová
Tuto oblast - posiluje prvek Oheň a barvy červená, oranžová a vínová
- vyčerpává prvek Kov, barvy kovové a bílá
- ničí prvek Dřevo a barva zelená
Symbolika: keramické předměty, krystaly, všechno, co pochází ze země. Také hliněné květináče, skříně, prázdné nádoby, krabičky, obrazy kostelů a ticho.

Číslo 9
Význam: Sláva, úspěch, uznání, cíl, osvícení
Světová strana - jih
Prvek: Oheň
Základní barvy: červená, oranžová a vínová
Tuto oblast - posiluje prvek Dřevo a barva zelená,
- vyčerpává prvek Země a barvy žlutá a hnědá
- ničí prvek Voda a barvy modrá a černá
Symbolika: inspirující umělecká tvorba, knihy známých spisovatelů, světlo a krb. Číňané do této oblasti umisťují sochy nebo obrázky ptáků, zvlášť účinný je zde červený pták