• Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
A+ R A-

Střet východu a západu ve Feng shui

Feng shui je v Asii součástí různých národních kultur, stejně jako akupunktura, astrologie, nebo znalost knihy I jing. To znamená, že na východě mají všichni lidé základní znalosti o Feng shui a jsou schopni ho používat v každodenním životě. Feng shui je těsně spjatý s čínskou mytologií, která se tvoří po tisíciletí. Často nemůžeme jednoduše aplikovat Feng shui, protože nám chybí základní znalosti z čínské mytologie a nemáme stejné kulturní pozadí. Avšak doba, v které žijeme, nás vede k tomu, abychom si zvykli na východní tradice, a částečně z nich i vycházeli.
Co je pro nás správné a co není? Čínani často otáčí své oltáře na západ, a my na východ. Pro ně je na západě "Západní ráj", v němž žijí všichni čínští bohové, a pro taoisty je západ zahradou "Královny matky Západu". Úplně obráceně to mají křesťané, ti hledají transcendentní zemi na východě.
Práce semiotické školy ukázaly, že se čínská a indoevropská kulturní tradice výrazně liší - například nechápeme stejně levou a pravou stranu, a jinak cítíme i dualitu nahoru-dolu.
Také se naskýtá otázka, zda nevěřícím i nezasvěceným mohou pomáhat buddhisticky a taoisticky posvátné předměty, jako jsou například sochy Buddhy. Mistři Feng shui říkají, že ano, a že lze tyto předměty chápat jako symboly požehnání a štěstí, i když nejsou uctívány v náboženskému smyslu.
V tomto prolínaní tradic východu a západu často musíme postupovat podle intuice. Důležité je i experimentovat. Postupně zjistíte, že kouzlo, které možná úplně nechápeme, nám do určité míry umožňuje kombinování kultury východu a západu.