• Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
A+ R A-

Je důležitá v době Vodnářů otázka identity?

Jako každé znamení, tak i Vodnář má svůj protiklad, je to znamení Lva, a během věku Vodnářů se bude jevit jako nositel Stínu, řečeno jungovskými termíny. To znamená, že by vlastnosti Lva, který je symbolem tvůrčí individuality a souvisí s intuicí a se smyslem pro vnitřní hodnoty, měly být integrovány do vládnoucího znamení Vodnáře, jehož charakteristikami jsou neosobnost a zaměřenost na vědomí skupiny. Když je Vodnář logický a nekompromisní, Lev je mýtický a intuitivní. Z těchto důvodu se jeví, že je v dnešní době nutné srovnávat a balancovat mezi kolektivními potřebami a touhami jedince pro sebeuplatnění. Např. je docela důležité pamatovat si, že v "organizaci" tzv. "velkých věcí" hrají také roli spontánnost a radost. Nebo vůbec, že je celek důležitý stejně jako jednotlivý části, z kterých se skládá.
Sami jste pravděpodobně zjistili, že různá dnešní religiózní nebo filosofická hnutí používají často výraz "seberealizace", když nabízejí kurzy a služby klientům. Slunce je v astro-psychologii úzce spjato s pojmy individualita a sebevýraz a vyjadřuje touhu jedince stát se sám sebou. V dnešní době takováto hnutí tvoří nutný balanc ve společnostech, které neustále směřují ke kolektivním potřebám a davovém člověku. O tom velice zajímavě pojednává Liz Greeneová ve své knize Astrologické slunce: "V současné době není lidská individualita ve velké oblibě. Svět, v němž dnes žijeme, označujeme běžně jako globální." (Sagittarius, 2007, s.11).
Ovšem jsou i jiné důvody, proč je otázka identity v dnešní době tak obecná. O tom budeme projednávat jinde.