• Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
A+ R A-

Kdy se poprvé začaly projevovat změny ve vědomí, které prožívá současný člověk?

Už během celého 20. století různé události naznačovaly změny v lidském vědomí. Na začátku minulého století se ze spiritualismu a podobných hnutí vyvinula psychologie jako úplně nová věda, zrodily se různé sekty, křesťanství ustupovalo a postupně probíhala desakralizace všech věcí. Ve filosofii a humanitních vědách se objevily nové proudy jako fenomenologie a strukturalismus. Technická věda se extrémně rychle vyvíjela. Všechno to značně ovlivnilo tvorbu abstraktního umění 20. století. Začátkem minulého století se hodně mluvilo o Zeitgeist, tento pojem se obvykle překládá jako Duch doby a používal se, aby označil příchod nové doby, ve které člověk získal nový pohled na svět.
Tak jako objev indické kultury značně poznamenal západoevropskou kulturu 18. a 19. století, stejně i objev čínské, japonské, africké a dalších z exotických literatur a kultur mělo obrovský vliv na umění, kulturu a myšlení 20. století.
Šedesátá létá intenzivně prožívala nový Duch doby a zájem o východní kulturní tradice se zvedl, zvláště v Americe a na západě. V osmdesátých letech americká a evropská kultura začaly integrovat východní kulturu do své vlastní, např. se běžně používala akupunkturní léčba, masivněji se lidé věnovali východním bojovým uměním, a astrologie se také už mohla těšit z lepšího a vědeckého uznání.
Nový pohled na kosmos otevřel nové chápání prostoru a energetických zákonů, které v každém prostoru působí - fenomén, který tolik zajímal umění počátku 20. století - vytvořil podmínky pro začleňování Feng shui do architektury a prostorového designu.