• Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
A+ R A-

Otázka determinismu a svobody člověka

Astrologie disponuje pouze symboly, které označují základní energetické komponenty, z nichž se jeden individuální život skládá. Současná astrologie se nezabývá předvídáním budoucna, spíše vede k pochopení a uplatnění vrozených vloh.
Člověk je kreativní bytost - v tom se shodují různá náboženství, filozofie a umění. Utváří svůj svět podle ideálních vzorců, vznikajících v jeho nitru, a skutečnost, v níž žije, odpovídá těmto vzorcům. Jde tady o určitou synchronickou souvislost (tak ji používal Jung) mezi vnitřními a vnějšími procesy, které dnešní člověk chápe jen obtížně.
Francouzský astrolog Hades Alain Yaouanc říká o otázce determinismu, že do určité míry existuje: "Především co se týče času a místa, přicházíme na svět v určitou chvíli a na určitém místě." Zdůrazňuje ale, že "absolutní determinismus je absurdní" a že moderní věda, tím že lidem nenabízí duchovní znalosti, nechává člověka poněkud zmateného mezi hmotou a pocitem nicoty a beznaděje (Učebnice vědecké a tradiční astrologie, Dobra, 2006, s. 321).
Astrologie dnes hraje důležitou roli tím, že pomáhá člověku uvědomit si energii, která kolem ní proudí a použít ji svobodně dle vlastních potřeb.