• Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
 • Well Balanced
A+ R A-

Jadeit podle čínské filosofie a medicíny

Srdce je orgánem mužské povahy, v těle řídí krev a cévy. Srdce je ale zvlášť důležitým orgánem proto, že je vládcem všech orgánů, a toto postavení má díky výjimečné, duševní funkci.

 

V čínských knihách se srdce popisuje jako srdce z krve a masa, ale ještě jako srdce duševní.
Tento orgán se podřizuje prvku ohně, a jak Číňané tak i my říkáme, že se srdce může rozpálit. Rozpálené srdce, může znamenat lásku, vášně nebo nadšení, ale také může, pokud je jeho vnitřní oheň příliš silný, vést k infarktu a jiným podobným nemocem. K tomuto typu nemoci bývají, ovšem náchylnější muži.
Jadeitu se připisují stejné vlastnosti jako srdci. Stejně jako perla, používá se vnitřně, i když toto použití jadeitu není v dnešní době tak běžné. Elixír z jadeitového prachu, namíchaného s vodou, se pil na dlouhověkost, dokonce nesmrtelnost, jelikož se věřilo, že je to kámen, který obnovuje život.
Tím, že je srdce vládcem všech orgánů, je univerzálnější než ostatní orgány a jeho funkce je dominantní - přesně tak je chápán i jadeit. Jadeitu si vážili konfuciáni, kteří zdůrazňovali důležitost principu yang, stejně tak jej respektovali taoisti, kteří naopak vyzdvihovali důležitost principu yin. Všimněte si, že jadeit mohou nosit ženy jako muži, na rozdíl od perel, které na mužích vidíme velmi vzácně.
Je pozoruhodné, že jsou jadeit a nefrit často považovány za totéž, v čínštině mají stejný znak ?  ju,  i když nejsou chemicky stejné. Další zajímavostí je, že je někdy jadeit chápán jako yangoýi kámen, a nefrit jako yinový. Jméno nefrit je odvozené z řeckého slova nephros, což znamená ledviny, protože se kdysi nefrit používal pro léčbu ledvin, stejně jako perla.